จองตั๋ว | New Promotion February with Love

จองกิจกรรม

New Promotion February with Love

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ครบถ้วน
หลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนชำระการจองนี้ภายใน 24 ชม. รายการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการทำรายการเกิน 24 ชม.

ราคา199 บาท
1 ก.พ. 2562-28 ก.พ. 2562

บัญชีสำหรับชำระเงิน


ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 468-011485-9
บริษัท แฟชั่น วิลเลจ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

เงื่อนไขการจอง

Note
1. Customers present proof of transfer of payment details to the site staff.
2. The customer can only receive the package card by the amount transferred.
3. If the customer case Want to buy more stores. Must be purchased at the promotional price at the time that can not be used to promote online promotions.