โปรยิ้มรับหน้าฝน แพ็คเกจ B ฟรี! ทุกกิจกรรม ราคา 99 บาท

เงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่น (แพคเกจ B คนไทย)
1. โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าจองและชำระออนไลน์เท่านั้น
2. โปรโมชั่นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค เป็นต้นไป
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงินและการรับแพคเกจ

- ชำระเงินตามจำนวนแพคเกจที่ลูกค้าต้องการ แพคเกจละ 99 บาท (คนไทย) และ 199 บาท (ต่างชาติ) 
- ติดต่อขอรับบัตรแพคเกจที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร เข้าใช้บริการได้ ทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 -20.00 น.