ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ณ เวเนเซีย

ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ณ เวเนเซีย ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2561

พบกับกิจกรรม
- ก่อกองทราย
- สรงน้ำพระ และปักตุงนักษัตรเสริมดวงบารมีแบบล้านนา
- การแสดงการตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนนกกิงกะหร่าและโต
- การแสดงการไหว้ครูมวยแบบต่อสู้
- การสู่ขวัญ การสงเคราะห์เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมดวง จากพ่ออาจารย์แห่งล้านนา
- ร่วมกิจกรรมการตัดตุง การตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนนกกิงกะหร่า

ชมและชิมการกวนขนมปาด ขนมลือชื่อแห่งล้านนาและในงานมีสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดแสดงและจำหน่าย

ชม
- ขบวนแห่ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ 13 เมษายน ณ หาดชะอำ และชมอีกครั้งวันที่ 15 เมษายน ณ เวเนเซีย
- ขบวนแห่ปจา "ไหว้สาป๋ารมีป้อหลวงไทย" และพิธีเสริมดวง สืบชะตา สะเดาะเคราะห์ วันที่ 20 เมษายน 2561