ติดต่อเช่าพื้นที่

rental

ติดต่อเช่าพื้นที่

ฝ่ายขาย 24  hrs. : 095-369-9395  095-369-9359  095-369-9365

สำนักงานกรุงเทพฯ 1388/8 ซ.พหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจัตร กรุงเทพ 10900 
โทร :  +66(0)2930-5191-5 แฟกซ์ +66(0)2930-5154

สำนักงานหัวหิน 1899 ถ.เพชรเกษม(ทรายใต้) ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร : +66(0)3244-2823 - 4  แฟกซ์ +66(0)3265-2795

E-Mail  : [email protected]

For Any Querry

contact our agent

สำนักงานหัวหิน

(Customer Support)

Phone : +66(0)3244-2823

Email : [email protected]

send message to merry